Taxi Kuiper Sneek e.o.

Allround in het Personenvervoer

Met bijna twintig jaar ervaring bieden wij een scala aan mogelijkheden en gedegen vakbekwaamheid in het vervoeren van personen
Bij ons staat dan ook kwalitatief goed vervoer hoog in het vaandel en streven wij altijd naar een positieve beleving voor de passagiers 
Bij ons kunt u o.a. terecht voor luchthavenvervoer, zakelijk vervoer en contractvervoer (zittend ziekenvervoer, leerlingenvervoer, e.a.)
Ook op zoek naar een betrouwbare partner, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor uw taxivervoer op maat


Taxivervoer in geheel Súdwest-Fryslân: Sneek, Bolsward, Hindeloopen, IJlst, Stavoren, Workum, Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hinnaard, Idsegahuizum, Iens, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Hommerts, Kimswerd, Koudum, Kûbaard, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Tersoal, Tirns, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Ysbrechtum en Zurich.